polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Edition description

Marcina Kromera [...] O sprawach, dzieiach y wszystkich inszych potocznościach koronnych polskich ksiąg XXX : przez Marcina Błazowskiego z Błazowa wyraźnie na polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektóremi poniekąd utwierdzone, y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!