polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Edition description

Zapłata Zaciągnionego Adamowego ná náturę ludzką długu Przez Jezusa Chrystusa przy Męce swoiey Wypełniona : To iest Kazania o Męce Pańskiey, na passyach Piątkowych w Sámborze miane [...]

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!