polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

21.  Edition Annales ecclesiastici. T. 7, Incipiens ab Anno Domini D.XVIII [...] vsque ad D.XC [...] - Baronio, Cesare (1538-1607)
Find objects similar to this one.
22.  Edition Annales ecclesiastici. T. 8, Incipiens ab Anno Domini D.XC [...] vsque ad DCC.XIV [...] - Baronio, Cesare (1538-1607)
Find objects similar to this one.
23.  Edition Annales ecclesiastici. T. 9, Incipiens ab Anno Redemptoris DCC.XIV [...] vsque adannum DCCC.XLII [...] - Baronio, Cesare (1538-1607)
Find objects similar to this one.
24.  Edition Annalivm ecclesiasticorvm post [...] Caesarem Baronivm [...]. T. 13, Rerum in orbe Christiano ab Anno Dom. 1198. usq. ad annum D. 1299. gestarum, narrationem complectens - Bzowski, Abraham Stanisław (1567-1637)
Find objects similar to this one.
25.  Edition Annalivm ecclesiasticorvm post [...] Caesarem Baronivm [...]. T. 14, Rervm in orbe Christiano ab Anno Domini 1300. vsque ad Annum Dom. 1378. gestarum, narrationem complectens - Bzowski, Abraham Stanisław (1567-1637)
Find objects similar to this one.
26.  Edition Annalivm ecclesiasticorvm post [...] Caesarem Baronivm [...]. T. 16, Rervm in orbe Christiano ab anno Domini 1431. vsq. ad annum Domini 1448. gestarum, narrationem complectens - Bzowski, Abraham Stanisław (1567-1637)
Find objects similar to this one.
27.  Edition Annalivm Poloniae Ab Obitv Vladislai IV Climacter Primus - Kochowski, Wespazjan Hieronim (1633-1700)
Find objects similar to this one.
28.  Edition Annalivm Poloniae Climacter Secvndvs. Bella Sueticum, Transyluanicum, Moschouiticum, aliasq[ue] res gestas ab Anno 1655, ad Annum 1661, inclusiuè continens - Kochowski, Wespazjan Hieronim (1633-1700)
Find objects similar to this one.
29.  Edition Annalivm Poloniae Climacter Tertius. Ad púctum Abdicationis Joannis Casimiri Reg.: Per Regnum Poloniae res gestas inclusivè continens - Kochowski, Wespazjan Hieronim (1633-1700)
Find objects similar to this one.
30.  Edition Arka Testamentv Zamykaiąca w sobie Kazania Niedzielne. Część Wtora, Pars Aestivalis rzeczona. - Starowolski, Szymon (1588-1656)
Find objects similar to this one.
31.  Edition Artur Grottger i rok 1863 w jego dziełach - Kuryło, Adam
Find objects similar to this one.
32.  Edition Artystyczne i historyczne zabytki miasta Tarnowa - Leśniak, Franciszek (1846-1915)
Find objects similar to this one.
33.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2005, nr 1 (36) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
34.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2005, nr 2 (37) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
35.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2005, nr 3 (38) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
36.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2006, nr 4 (39) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
37.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2006, nr 5 (40) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
38.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2007, nr 6 (41) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
39.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2007, nr 7 (42) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
40.  Edition Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych. 2007, nr 8 (43) - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>