polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Regional materials

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition 400-lecie tarnowskiej Akademioli 1559-1959 - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
2.  Edition 600-lecie Tarnowa : opowiadanie popularne; Sześćsetlecie Tarnowa - Piszowa, Aniela (1860-1934)
Find objects similar to this one.
3.  Edition Artur Grottger i rok 1863 w jego dziełach - Kuryło, Adam
Find objects similar to this one.
4.  Edition Artystyczne i historyczne zabytki miasta Tarnowa - Leśniak, Franciszek (1846-1915)
Find objects similar to this one.
5.  Group Publication Aspiracje : Magazyn Literacki Młodych - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
6.  Edition Atrakcje turystyczne województwa tarnowskiego w publikacjach lokalnych i ogólnopolskich : (zestawienie bibliograficzne - wybór) - Moskal, Krzysztof (1968- ). Oprac.; Stec, Joanna. Oprac.
Find objects similar to this one.
7.  Edition Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Księstwem Krakowskiem, 1900
Find objects similar to this one.
8.  Edition Bazylika Katedralna w Tarnowie. Przewodnik recenzji mającej za przedmiot Dzieło Ks. Wł. Szczebaka usiłował dokonać W. Gryl - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
9.  Edition Bericht des Curatoriums der Baron Hirsch-Stiftung zur Beförderung des Volksschulunterrichtes im Königreiche Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und im Herzogthume Bukowina : für die Zeit vom 1 Jänner 1894 bis 31 August 1895
Find objects similar to this one.
10.  Group Publication Bibliofil harcerski
Find objects similar to this one.
11.  Group Publication Bibliografia miasta Tarnowa
Find objects similar to this one.
12.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 11, (2007-2008) - Stańczyk, Ewa (1971- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
13.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 5, (1996) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
14.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 6, (1997-1998) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
15.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 7, (1999-2000) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
16.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 8, (2001-2002) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
17.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 9, (2003-2004) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
18.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1992. T. 1 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
19.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1993. T. 2 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
20.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1994. T. 3 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 21 Next >>>