polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

48.  Edition Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Księstwem Krakowskiem, 1900
Find objects similar to this one.
49.  Edition Bazylika Katedralna w Tarnowie. Przewodnik recenzji mającej za przedmiot Dzieło Ks. Wł. Szczebaka usiłował dokonać W. Gryl - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
50.  Group Publication Bibliografia miasta Tarnowa
Find objects similar to this one.
51.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 11, (2007-2008) - Stańczyk, Ewa (1971- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
52.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 5, (1996) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
53.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 6, (1997-1998) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
54.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 7, (1999-2000) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
55.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 8, (2001-2002) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
56.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa. T. 9, (2003-2004) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
57.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1992. T. 1 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
58.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1993. T. 2 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
59.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1994. T. 3 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
60.  Edition Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1995. T. 4 - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
61.  Edition Bibliografia województwa tarnowskiego [za 1981/1982] - Sąsiadowicz, Maria (1948- )
Find objects similar to this one.
62.  Edition Bibliografia Województwa Tarnowskiego 1994 r. - Stec, Joanna
Find objects similar to this one.
63.  Edition Bibliografia Województwa Tarnowskiego 1995 r. - Stec, Joanna
Find objects similar to this one.
64.  Edition Bibliografia województwa tarnowskiego za rok 1979 - Sąsiadowicz, Maria (1948- )
Find objects similar to this one.
65.  Edition Bibliografia województwa tarnowskiego za rok 1980 - Sąsiadowicz, Maria (1948- )
Find objects similar to this one.
66.  Edition Bibliografia województwa tarnowskiego za rok 1983
Find objects similar to this one.
67.  Edition Bibliografia województwa tarnowskiego za rok 1992 - Stec, Joanna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 28 Next >>>