polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

85.  Edition Casus conscientiae in praecipuas quaestiones theologiae moralis - Szczeklik, Karol (1864-1908)
Find objects similar to this one.
86.  Edition Cennik drzewek i krzewów owocowych i ozdobnych liściastych i iglastych oraz róż i bylin : jesień 1938 - wiosna 1939
Find objects similar to this one.
87.  Edition Censvra Orientalis Ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus : Hieremię Constantinopolitano Patriarchę, iudicij, & mutuę communionis caussa, ab Orthodoxę doctrinę aduersarjis, non ita pridem oblatis. Ab eodem Patriarcha Constantinopolitano, ad Germanos Graecè conscripta. - Sokołowski, Stanisław (1536-1593)
Find objects similar to this one.
88.  Edition Charles-Quint : drame en trois actes & en vers - Zaliwski, P.
Find objects similar to this one.
89.  Edition Chorąży Adolf Liszka i kapral Franciszek Onak
Find objects similar to this one.
90.  Edition Chrystus i chrześcijaństwo w twórczości Słowackiego epoki mistycznej - Sichrawa Bilińska, Stefania Romana (?-1942)
Find objects similar to this one.
91.  Edition Ciemnota Galicyi w świetle cyfr i faktów : 1772-1902 : czarna księga szkolnictwa galicyjskiego - Zaleski, Stefan (1859-1916)
Find objects similar to this one.
92.  Edition Ciernista Droga. Jednodniówka : Tarnów, 3 maja 1939-1947
Find objects similar to this one.
93.  Edition Codex Civilis Pro Galicia Occidentali. Pars II.
Find objects similar to this one.
94.  Edition Codex Poenalis Pro Galicia Occidentali
Find objects similar to this one.
95.  Edition Commune incliti Poloniae Regni Privilegium Constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque. Cum nonnullis iuribus tam Divinis quam humanis per [...]; Statut Łaskiego
Find objects similar to this one.
96.  Edition Continuatio Edictorum, Mandatorum et Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januarii ad Ultimam Decembris Anno 1782 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od Dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia Roku 1782 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
97.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Ianuar[ii] ad Ultimam Decembr[is] Anno 1777 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycz[nia] aż do Konca Roku 1777 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
98.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Ianuar[ii] ad Ultimam Decembr[is] Anno 1789 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycz[nia] aż do Konca Grudnia Roku 1789 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
99.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Ianuar[ii] ad ultimam Decembris Anno 1778 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Roskazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycz[nia] aż do Konca Grudnia Roku 1778 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
100.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januar[ii] ad Ultimam Decembr[is] Anno 1776 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycz[nia] aż do Konca Grudnia Roku 1776 Wypadłych
Find objects similar to this one.
101.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januar[ii] ad ultimam Decembris Anno 1788 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królewstwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia Roku 1788 wypadłych.
Find objects similar to this one.
102.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1779 Emanatorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycznia aż do Ostatniego Grudnia Roku 1779 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
103.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1780 Emanatorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycznia aż do Ostatniego Grudnia Roku 1780 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
104.  Edition Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1791 Emanatorum = Continuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do Ostatniego Grudnia Roku 1791 Wypadłych.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>