polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

172.  Edition Edicta et Mandata Universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 11. Septembr[is] 1772 Initae Possessionis Promulgata = Rozkazy y Ustawy Powszechne Krolestwom Galicyi y Lodomeryi od Dnia 11. Wrzesnia 1772 Obięcia Possessyi Ogłoszone.
Find objects similar to this one.
173.  Edition Egzorty do dzieci szkół powszechnych - Koterbski, Józef (1875-1945)
Find objects similar to this one.
174.  Edition Egzorty liturgiczne i inne na niedziele i święta do młodzieży szkolnej - Koterbski, Józef (1875-1945)
Find objects similar to this one.
175.  Edition Egzorty niedzielne i świąteczne do młodzieży szkolnej : nagrodzone na konkursie Związku Katechetów we Lwowie 14 kwietnia 1912 r. - Wątorek, Józef (1864-1930)
Find objects similar to this one.
176.  Edition Ej! Bieda nam Mazury
Find objects similar to this one.
177.  Edition Ekspertyza w przedmiocie nagrobków żeliwnych na Starym Cmentarzu w Tarnowie - Gryl, Witold (1919-2007). Oprac.
Find objects similar to this one.
178.  Edition Elegija - Gaszyński, Konstanty (1809-1866)
Find objects similar to this one.
179.  Edition Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - Jeżowski, Stanisław (1882-1933). Oprac.
Find objects similar to this one.
180.  Edition Eques Honor In publico Ad Suam Præfecturam Ingressv, [...] Alexandri [...] Wielopolski, Præfecti Opocznensis, Triumphnas & dum inter festas acclamationes, & solennes applausus [...] Opoczne exciperetur; Eques honor in publico ad suam praefecturam ingressu - Waleszyński, Marcin Jan (1669-1739)
Find objects similar to this one.
181.  Edition Ethyki Aristotelesowey, To Iest Iako sie każdy ma naswiecie rządzic. Z dokladem Ksiąg Dziesięciorga Pierwsza Częsc, W ktorey Pięcioro Ksiąg [...]. Przydatki też są położone na końcu Kśiąg każdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśięgach tknionych wyrozumienia, częśćią dla zaostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka. - Aristoteles (384-322 a.C.)
Find objects similar to this one.
182.  Edition Europejczyk rodem z Tarnowa : Roman Brandstaetter życie i twórczość - Sawczyk, Barbara (1965- )
Find objects similar to this one.
183.  Edition Exposé des principes scientifiques de l'hydrothérapie autremetn dite méthode de Gräfenberg - Sauvan, Louis
Find objects similar to this one.
184.  Edition Fenomen życia i posługi Jana Pawła II : w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka - Sarkowicz, Małgorzata
Find objects similar to this one.
185.  Edition Fotografia: Konstancja Sanguszkowa z synem Romanem na ręku
Find objects similar to this one.
186.  Edition Fragmenta Abo Pozostáłe pismâ Iana Kochanowskiego - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
187.  Edition Fraszki Iana Kochanowskiego. - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
188.  Edition Fundacja Pelagji Russanowskiej : urywek z pamiętnika śp. dra. Józefa Ekielskiego długoletniego referenta Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji - Ekielski, Józef (1842-1930)
Find objects similar to this one.
189.  Edition Galicya pod względem medycznym : za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772-1783 - Szumowski, Władysław (1875-1954)
Find objects similar to this one.
190.  Edition Galicya w powstaniu styczniowem - Stella-Sawicki, Jan (1831-1911)
Find objects similar to this one.
191.  Edition Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie : jego powstanie i półwiekowy rozwój - Ostrożyński, Władysław (1857-1898)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>