polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

184.  Edition Fenomen życia i posługi Jana Pawła II : w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka - Sarkowicz, Małgorzata
Find objects similar to this one.
185.  Edition Fotografia: Konstancja Sanguszkowa z synem Romanem na ręku
Find objects similar to this one.
186.  Edition Fragmenta Abo Pozostáłe pismâ Iana Kochanowskiego - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
187.  Edition Fraszki Iana Kochanowskiego. - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
188.  Edition Fundacja Pelagji Russanowskiej : urywek z pamiętnika śp. dra. Józefa Ekielskiego długoletniego referenta Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji - Ekielski, Józef (1842-1930)
Find objects similar to this one.
189.  Edition Galicya pod względem medycznym : za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772-1783 - Szumowski, Władysław (1875-1954)
Find objects similar to this one.
190.  Edition Galicya w powstaniu styczniowem - Stella-Sawicki, Jan (1831-1911)
Find objects similar to this one.
191.  Edition Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie : jego powstanie i półwiekowy rozwój - Ostrożyński, Władysław (1857-1898)
Find objects similar to this one.
192.  Edition Galicyjskie wspomnienia szkolne
Find objects similar to this one.
193.  Edition Galizien und der Krieg - Benzion, Eugen (1859-1940)
Find objects similar to this one.
194.  Edition Gawęda o gawędzeniu - Woroniecki, Jacek (1878-1949)
Find objects similar to this one.
195.  Edition Gawędy o prawie harcerskim. Cz. 1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy - Sedlaczek, Stanisław Marian (1892-1941)
Find objects similar to this one.
196.  Group Publication Gazeta Tarnowska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. R. 2, 1951
Find objects similar to this one.
197.  Edition Gazeta Tarnowska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. R. 2, 1951, nr 118
Find objects similar to this one.
198.  Edition Gazeta Tarnowska 1884, nr 1
Find objects similar to this one.
199.  Edition Gdzie po Rzymianach piękne Włochów niebo
Find objects similar to this one.
200.  Edition Genealogia Zamoyskich : odpis z oryginału ręką St. Ord. Zamoyskiego pisanego; Genealogia Zamoyskich : odpis z oryginału ręką Stanisława Ordynata Zamoyskiego pisanego
Find objects similar to this one.
201.  Edition Generalna Stanow Wielkiego Xięstwa Litewskiego Konfederacya : zaczęta w Wilnie Roku 1764. Dnia 16. Miesiąca Kwietnia y Manifesta pomienioną Konfederacią poprzedzaiące; Generalna stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego Konfederacja
Find objects similar to this one.
202.  Edition Generał Józef Bem : (1794-1850) : szkic biograficzny w 75-tą rocznicę śmierci - Bem de Cosban, Włodzimierz (1889-1954)
Find objects similar to this one.
203.  Edition Generał Józef Bem : (szkic biograficzny) - Naimski Ludwik (1894-1971)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>