polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

160.  Edition Harcerka na zwiadach : (vademecum harcerki cz. 1) - Łapińska, Józefina (1900-1986)
Find objects similar to this one.
161.  Edition Harcerstwo jako wielka gra : próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich - Sosnowski, Józef (1904-1975)
Find objects similar to this one.
162.  Edition Harcerze w bojach : przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921. Cz. 2 - Nekrasz, Władysław (1893-1940)
Find objects similar to this one.
163.  Edition Hetman Jan Tarnowski : bibliografia - Sawczyk, Barbara (1965- )
Find objects similar to this one.
164.  Edition Hetman Tarnowski : 1488-1561 - Bogatyński, Władysław (1884-1971)
Find objects similar to this one.
165.  Edition Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Proncipiss Nicilai Christophori Radzivili (...) - Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616 ; książę)
Find objects similar to this one.
166.  Edition Historiae Litvanae. Pars prior [...], De Rebvs Litvanorvm Ante susceptam Christianam Religionem, conjunctionemque Magni Litvaniae Ducatus cum Regno Poloniae, Libri Novem - Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677)
Find objects similar to this one.
167.  Edition Historia Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków w m. Tarnowie - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
168.  Edition Historya sztuki : podręcznik do nauki szkolnej - Doleżan, Wiktor (1870-1917)
Find objects similar to this one.
169.  Edition Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego : Średnie Wieki i Odrodzenie : z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1 - Morawski, Kazimierz (1852-1925)
Find objects similar to this one.
170.  Edition Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego : Średnie Wieki i Odrodzenie : z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 2 - Morawski, Kazimierz (1852-1925)
Find objects similar to this one.
171.  Group Publication Igrasznik - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
172.  Edition III Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok szkolny 1905/6; Trzecie Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok szkolny 1905/6
Find objects similar to this one.
173.  Edition Informator turystyczny miasta Tarnowa - Gryl, Witold (1919-2007). Oprac.
Find objects similar to this one.
174.  Edition Introductorium Astronomie in Ephemerides - Jan z Głogowa (1445-1507)
Find objects similar to this one.
175.  Edition Ioannis Dłvgossi Sev Longini [...] Historiae Polonicae Liber XIII [...] T. 2 - Długosz, Jan (1415-1480)
Find objects similar to this one.
176.  Edition Ioannis Dłvgossi Sev Longini [...] Historiae Polonicae Libri XII. Qvorvm Sex Posteriores Nondvm Editi, [...] Cvm Praefatione Henrici L. B. Ab Hvyssen [...]. Praemittitvr Praeter Vitam Avtoris Et Doctorvm De Eo Testimonia Samvelis Ioachimi Hoppi, Schediasma De Scriptoribvs Historiae Polonicae [...] / [T. 1] - Długosz, Jan (1415-1480)
Find objects similar to this one.
177.  Group Publication Iskra : korespondencya polityczna
Find objects similar to this one.
178.  Edition Ivs Mvnicipale, To iest Práwo Mieyskie Máydeburskie
Find objects similar to this one.
179.  Edition Jak kwiaty z "Ara Pacis" w Rzymie zawędrowały do m. Tarnowa - czyli (prawie) - Saga Rodziny Kulków. - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 28 Next >>>