polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

212.  Edition Harcerka na zwiadach : (vademecum harcerki cz. 1) - Łapińska, Józefina (1900-1986)
Find objects similar to this one.
213.  Edition Harcerstwo jako wielka gra : próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich - Sosnowski, Józef (1904-1975)
Find objects similar to this one.
214.  Edition Harcerze w bojach : przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921. Cz. 2 - Nekrasz, Władysław (1893-1940)
Find objects similar to this one.
215.  Edition Henryk Sienkiewicz : Ogniem i mieczem - Doleżan, Wiktor (1870-1917). Oprac.
Find objects similar to this one.
216.  Edition Hetman Jan Tarnowski : bibliografia - Sawczyk, Barbara (1965- )
Find objects similar to this one.
217.  Edition Hetman Tarnowski : 1488-1561 - Bogatyński, Władysław (1884-1971)
Find objects similar to this one.
218.  Edition Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Proncipiss Nicilai Christophori Radzivili (...) - Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616 ; książę)
Find objects similar to this one.
219.  Edition Historiae Litvanae. Pars prior [...], De Rebvs Litvanorvm Ante susceptam Christianam Religionem, conjunctionemque Magni Litvaniae Ducatus cum Regno Poloniae, Libri Novem - Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677)
Find objects similar to this one.
220.  Edition Historia Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków w m. Tarnowie - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
221.  Edition Historja Kościoła pod wezwaniem Św. Marji Magdaleny oraz Dzielnicy VI we Lwowie : z 3-ma illustracjami
Find objects similar to this one.
222.  Edition Historya kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie; Historia kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie - Szołdrski, Władysław (1884-1971)
Find objects similar to this one.
223.  Edition Historya sztuki : podręcznik do nauki szkolnej - Doleżan, Wiktor (1870-1917)
Find objects similar to this one.
224.  Edition Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego : Średnie Wieki i Odrodzenie : z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1 - Morawski, Kazimierz (1852-1925)
Find objects similar to this one.
225.  Edition Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego : Średnie Wieki i Odrodzenie : z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 2 - Morawski, Kazimierz (1852-1925)
Find objects similar to this one.
226.  Edition Horacego Sat. I. 1. - Horacy (65-8 p.n.e.)
Find objects similar to this one.
227.  Edition Hymn o ś. Herkulianie ojca świętego Leona XIII; Hymn o świętym Herkulianie ojca św. Leona XIII - Leon XIII (papież ; 1810-1903)
Find objects similar to this one.
228.  Group Publication Igrasznik - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
229.  Edition III Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok szkolny 1905/6; Trzecie Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok szkolny 1905/6
Find objects similar to this one.
230.  Edition Ilustrowany Informator Tarnowski oraz miast Jasła - Gorlic - Mielca : na rok 1937/8 - Brunelik, Juliusz. Opracowanie
Find objects similar to this one.
231.  Edition Impressions et souvenirs - Ziemiałkowska, Helena (?-1917)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>