polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

238.  Edition Jagiełło i Witołd. Cz. 1, Podczas unii krewskiej (1382-1392); Jagiełło i Witold; Podczas Unii Krewskiej (1382-1392) - Koneczny, Feliks (1862-1949)
Find objects similar to this one.
239.  Edition Jak kwiaty z "Ara Pacis" w Rzymie zawędrowały do m. Tarnowa - czyli (prawie) - Saga Rodziny Kulków. - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
240.  Edition Jakób i Konstanty Sobiescy : wspomnienie historyczne z powodu odkrycia ich grobowca w kościele żółkiewskim; Jakub i Konstanty Sobiescy - Zawadzki, Władysław (1824-1891)
Find objects similar to this one.
241.  Edition Jak prowadzić pracę skautową : wskazówki dla instruktorów skautowych oraz program pracy skautowej (zastosowane do potrzeb młodzieży szkolnej) - Lutosławski, Kazimierz (1880-1924)
Find objects similar to this one.
242.  Edition Jak skauci pracują - Małkowski, Andrzej (1889-1919)
Find objects similar to this one.
243.  Edition Jana Kochanowskiego Rymy Wszytkie W Jedno Zebrane : Procz tych Które wolnieyszemi żartami uczciwych Czytelnikow odrażały. Przedrukowane [...] - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
244.  Edition Jana Tarnowskiego Consilium rationis bellicae - Tarnowski, Jan (1488-1561)
Find objects similar to this one.
245.  Edition Jan Kochanowski. - Kochanowski, Jan (1530-1584)
Find objects similar to this one.
246.  Edition Jan Tarnowski z Dzikowa
Find objects similar to this one.
247.  Edition Jaśkowa dola : dziewięć pieśni do słów Marii Konopnickiej; Johnny's earthly lot - Niewiadomski, Stanisław (1857-1936)
Find objects similar to this one.
248.  Edition Jerzy Kosiński 1933-1991 : nota biograficzna i bibliograficzna - Śmiszkiewicz, Alina
Find objects similar to this one.
249.  Edition Jeszcze kilka uwag i dokumentów w sprawie pomnika Mickiewicza - Rzewuski, Walery (1837-1888)
Find objects similar to this one.
250.  Edition Jeszcze na temat wodotrysku w d. Ogrodzie Strzeleckim w Tarnowie i jego twórców - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
251.  Edition Jlustrowany przewodnik po Gdańsku, Oliwie, Sopotach i Malborku; Ilustrowany przewodnik po Gdańsku, Oliwie, Sopocie i Malborku
Find objects similar to this one.
252.  Edition Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus… pictura et nomenclatura Latina, Polonica, Gallica et Germanica - Komensky, Jan Amos (1592-1670)
Find objects similar to this one.
253.  Edition Józef Bem na łamach "Pogoni" (1881 - 1914) - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.; Skrzyńska Izabela. Oprac.
Find objects similar to this one.
254.  Edition Józef Piłsudski - Sieroszewski Wacław (1858-1945)
Find objects similar to this one.
255.  Edition Józef Życiński : sylwetka, zarys twórczości, bibliografia - Bogusławska, Regina
Find objects similar to this one.
256.  Edition Jubileusz Odkupienia - Lisowski, Franciszek (1876-1939)
Find objects similar to this one.
257.  Edition Juliusz Słowacki : Lilla Weneda - Wróblewski, Walerian. Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>