polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : MBP publications

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

51.  Group Publication Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież nie użyteczny społecznie - Mirosławski, Zbigniew (1958-). Oprac.
Find objects similar to this one.
52.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic 2021 - Czosnyka, Mieczysław; Góra, Mariola
Find objects similar to this one.
53.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2014 rok - Czosnyka, Mieczysław. Oprac.
Find objects similar to this one.
54.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2015 rok - Czosnyka, Mieczysław
Find objects similar to this one.
55.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2016 rok
Find objects similar to this one.
56.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2017 rok
Find objects similar to this one.
57.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2018 rok
Find objects similar to this one.
58.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2019 rok - Góra, Mariola. Oprac.
Find objects similar to this one.
59.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i regionu 2022 - Czosnyka, Mieczysław; Góra, Mariola
Find objects similar to this one.
60.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej na 2011 rok - Góra, Mariola; Kozieł, Monika; Szumlańska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
61.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej na 2012 rok - Gębala, Monika; Góra, Mariola; Zając, Jonasz
Find objects similar to this one.
62.  Edition Kalendarium rocznic Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej na 2013 rok
Find objects similar to this one.
63.  Edition Kalendarium zagłady Żydów tarnowskich podczas okupacji niemieckiej - Moskal, Krzysztof (1968- )
Find objects similar to this one.
64.  Edition Karol Wojtyła w Diecezji Tarnowskiej : kalendarium z wyborem tekstów - Sawczyk, Barbara (1965- )
Find objects similar to this one.
65.  Edition Katalog rękopisów i variów z dawnej rodowej biblioteki xx Sanguszków : (fragment archiwum xx Sanguszków) - Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- )
Find objects similar to this one.
66.  Edition Kaznodziejstwo i żywotopisarstwo polskie na przestrzeni wieków w zbiorach specjalnych MBP - Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
67.  Edition "Klub Leliwa" : Tarnów- Przeworsk-Tarnobrzeg - Sawczyk, Barbara (1965- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
68.  Edition Kot bohater literacki : IV dziecięce prezentacje poetyckie - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego
Find objects similar to this one.
69.  Group Publication Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej
Find objects similar to this one.
70.  Edition Mickiewiciana w zbiorach [...] Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie : Rok Mickiewiczowski (1798-1998) [dwusetna rocznica urodzin] - Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ). Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>