polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

415.  Edition Nadanie medalu Prezydenta Miasta Tarnowa inż. Witoldowi Grylowi - Rojek, Józef (1950-)
Find objects similar to this one.
416.  Edition Nadanie Witoldowi Grylowi honorowego członkostwa Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem
Find objects similar to this one.
417.  Edition Na dworze króla Stasia - Wasylewski, Stanisław (1885-1953)
Find objects similar to this one.
418.  Edition Nafta jej powstawanie i użyteczność ; Lampy i motory naftowe - Musiatowicz, Stanisław
Find objects similar to this one.
419.  Edition Napisy na szarfach żałobnych, z wieńców i wiązanek kwiatów, złożonych na grobie Profesora dr J. E. Dutkiewicza - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
420.  Edition Na posterunku : kartki z dziejów kościoła tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej - Bochenek, Jan (1893-1976)
Find objects similar to this one.
421.  Edition Nasza Droga. Jednodniówka : Tarnów, dnia 1 listopada 1939-1946
Find objects similar to this one.
422.  Edition Nasz Chłopicki woiak dzielny, śmiały ; Moskale wygnamy
Find objects similar to this one.
423.  Edition Na święto Trzeciego Maja : hymn ku czci Boga-Rodzicy Dziewicy Królowej Korony Polskiej na chór męski - Walczyński, Franciszek (1852-1937)
Find objects similar to this one.
424.  Edition Na tropie wodza harcerskiego - Czyżewski, Adam (ca 1906-1941)
Find objects similar to this one.
425.  Edition Nauka buchalteryi teoretyczna i praktyczna dla samonauki i wykładu z uwzględnieniem form nowożytnych i ich systematycznego podziału na metody: włoską, niemiecką, francuską, amerykańską i trzykontową oraz z zastosowaniem nowej waluty. T. 2; Nauka buchalterii teoretyczna i praktyczna dla samouki i wykładu - Veltzé, Ludwik Erazm
Find objects similar to this one.
426.  Edition Nauka religii katolickiej dla wyższych zakładów naukowych głównie dla wyższych klas gimnazjalnych i realnych. T. 1. Katolicka nauka wiary - Martin, Konrad (1812-1879)
Find objects similar to this one.
427.  Edition Nazwy ulic m. Tarnowa za ostatnie 100 lat - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
428.  Edition Nerwowość u Żydów : jej rodzaje, powstanie oraz zwalczanie - Becker, Rafał (1891-1942?)
Find objects similar to this one.
429.  Edition Neuvième Congrès Archéologique à Vilna
Find objects similar to this one.
430.  Edition Niedojrzali : dramat ludowy w sześciu odsłonach na tle zdarzeń prawdziwych Galicyi Wschodniej - Miodoborski, Jan
Find objects similar to this one.
431.  Edition Nietylko (tak się to pisze?) secesja! - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
432.  Edition Niewyzyskane skarby : słów kilka o potrzebie racyonalnego poparcia produkcyi roślinnej w Galicyi wraz z głosami rolniczemi o pożytku prób polowych - Jentys Stefan (1860-1919)
Find objects similar to this one.
433.  Edition Niezapomniani Ludzie Tarnowa - wspomnienie o mgr inż. arch. Witoldzie Giżbert-Studnickim. - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
434.  Edition Norbert Lippóczy : winiarz - kolekcjoner - działacz kultury - Budzik, Jacek. Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>