polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

295.  Edition Nadanie medalu Prezydenta Miasta Tarnowa inż. Witoldowi Grylowi - Rojek, Józef (1950-)
Find objects similar to this one.
296.  Edition Napisy na szarfach żałobnych, z wieńców i wiązanek kwiatów, złożonych na grobie Profesora dr J. E. Dutkiewicza - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
297.  Edition Na posterunku : kartki z dziejów kościoła tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej - Bochenek, Jan (1893-1976)
Find objects similar to this one.
298.  Edition Nasza Droga. Jednodniówka : Tarnów, dnia 1 listopada 1939-1946
Find objects similar to this one.
299.  Edition Nasz Chłopicki woiak dzielny, śmiały ; Moskale wygnamy
Find objects similar to this one.
300.  Edition Na święto Trzeciego Maja : hymn ku czci Boga-Rodzicy Dziewicy Królowej Korony Polskiej na chór męski - Walczyński, Franciszek (1852-1937)
Find objects similar to this one.
301.  Edition Na tropie wodza harcerskiego - Czyżewski, Adam (ca 1906-1941)
Find objects similar to this one.
302.  Edition Nazwy ulic m. Tarnowa za ostatnie 100 lat - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
303.  Edition Nietylko (tak się to pisze?) secesja! - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
304.  Edition Niewyzyskane skarby : słów kilka o potrzebie racyonalnego poparcia produkcyi roślinnej w Galicyi wraz z głosami rolniczemi o pożytku prób polowych - Jentys Stefan (1860-1919)
Find objects similar to this one.
305.  Edition Niezapomniani Ludzie Tarnowa - wspomnienie o mgr inż. arch. Witoldzie Giżbert-Studnickim. - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
306.  Edition Notatka. Fragment tekstu od słów: "Fernard Livre III page 324"
Find objects similar to this one.
307.  Edition Notatka archiwalna - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
308.  Edition Notatka archiwalna o dawnych tarnowskich nalepkach okiennych z lat 1926-1937 - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
309.  Edition Notatka Towarzystwa Budowy Kościoła dla Szkół w Tarnowie, przyznająca Konstancji Sanguszkowej tytuł honorowego członka Towarzystwa
Find objects similar to this one.
310.  Edition Notatka z kazania ks. dr Jana Bochenka, wygłoszonegp dnia 8 XI 1959 roku w katedrze, dot. i.in. omówienia nowej polichromii kościoła - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
311.  Edition Noworoczna jednodniówka skautowa : Kraków, 1 stycznia 1918
Find objects similar to this one.
312.  Edition Obóz, teatr i cmentarz w Murnau
Find objects similar to this one.
313.  Edition Obrady trybunału szlacheckiego w Tarnowie : o t.zw. galicyjskim kodeksie cywilnym z roku 1797 - Till, Ernest (1846 -1926)
Find objects similar to this one.
314.  Edition Ocalić od zapomnienia... : patroni tarnowskich ulic. T. 1, A-M - Sawczyk, Barbara (1965- )
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 28 Next >>>