polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

340.  Edition Pamiątka dla uczniów c.k. gimnazjum II. w Tarnowie z roku szkolnego 1903/4
Find objects similar to this one.
341.  Edition Pamiątka dla uczniów c.k. gimnazjum II. w Tarnowie z roku szkolnego 1904/5
Find objects similar to this one.
342.  Edition Pamiątka dla uczniów c.k. gimnazjum II. w Tarnowie z roku szkolnego 1905/6
Find objects similar to this one.
343.  Edition Pamiec Na Smierc [...] Xiązęcia JMCI Jana Lubartowicza Sanguszka [...] Od Trzech Rodzonych [...] Xiąząt Jchmciow Sanguszkow Solennym Pogrzebem Okazana Kazaniem Pogrzebowym w Kościele Zasławskim Fundatorskim OO. Bernardynow - Buczyński, Auxenty
Find objects similar to this one.
344.  Edition Pamiętnik c. k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego : 1845-1894 - Łopuszański, Tadeusz Jan (1839-1894)
Find objects similar to this one.
345.  Edition Pamiętniki czasów moich : dzieło pośmiertne Juliana Ursina Niemcewicza - Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)
Find objects similar to this one.
346.  Edition Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego. T. 1 - Piotrowski, Rufin (1806-1872)
Find objects similar to this one.
347.  Edition Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego. T. 2 - Piotrowski, Rufin (1806-1872)
Find objects similar to this one.
348.  Edition Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego. T. 3 - Piotrowski, Rufin (1806-1872)
Find objects similar to this one.
349.  Edition Pamiętnik V Zjazdu delegatów Związku Muzeów w Polsce odbytego w Tarnowie w dn. 12 - 13 czerwca 1930
Find objects similar to this one.
350.  Edition "Pan Krakowski" : (Spytek z Melsztyna) : gawęda dziejowa - Strokowa, Jadwiga (1857-1916)
Find objects similar to this one.
351.  Edition Peregrinacia Abo Pielgrzymowánie Do Ziemię Swiętey, Jáśnie Oświeconego Páná, J.M.P. Mikołaia Krzysztofa Radziwiłła, Xiążęćiá ná Ołyce i Nieświeżu, [...] - Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616 ; książę)
Find objects similar to this one.
352.  Edition Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego : materiały do historii. Cz. 1, 1911-1914 - Grodecka, Ewa (1904-1973)
Find objects similar to this one.
353.  Edition Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej
Find objects similar to this one.
354.  Edition Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką instrumentowaną - Zaleski, Wacław Michał (1799-1849)
Find objects similar to this one.
355.  Edition Pieśń żołnierska gdy Jan Sobieski szedł pod Wiedeń ; Krakowiaki ; Pobudka dla Polaków ; Mazur Polski ; Mazurek
Find objects similar to this one.
356.  Edition Piętnaste sprawozdanie roczne z czynności Krajowego Stowarz. Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam w Galicyi za rok 1894
Find objects similar to this one.
357.  Edition Pisarze ludowi : wybór pism i studjum o literaturze ludowej. T. 2 - Koniński, Karol Ludwik (1891-1943)
Find objects similar to this one.
358.  Group Publication Płomień : korespondencya polityczna
Find objects similar to this one.
359.  Edition [Pochodnia Słowa Bożego W Kazaniach Niedzielnych Całego Roku : Na Oświecenie i zapalenie rozumow i afektow Chrześciańskich. - Krosnowski, Jan (1629-1697)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 28 Next >>>