polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

552.  Edition R. P. Fr. Fabiani Bircovii, S. T. Doct. Ord. Praedicat: S. Dominici, Orationes Ecclesiasticae : in quibus Eiusdem Ordinis, tum & alij Viri Sancti memorantur - Birkowski, Fabian (1566-1636)
Find objects similar to this one.
553.  Edition Reforma konserwatorstwa zabytków sztuki w Galicyi - Tomkowicz, Stanisław (1850-1933)
Find objects similar to this one.
554.  Edition Regulamin : dla targów i jarmarków w mieście Tarnowie ułożony na zasadzie § 70. ust. przemysłowej uchwalony przez Radę Miejską na posiedzeniach w dniu 27 czerwca 1892, 19 stycznia 1893, 22 maja 1894 i 13 października 1894
Find objects similar to this one.
555.  Edition Regulamin czynności i obrad Rady miejskiej tarnowskiej : uchwalony na posiedzeniu Rady miejskiej dnia 9 lipca 1890
Find objects similar to this one.
556.  Edition Regulamin działu rolniczego dóbr XX. Sanguszków w Gumniskach
Find objects similar to this one.
557.  Edition Regulamin obrad tarnowskiej Rady miejskiej
Find objects similar to this one.
558.  Edition Regulamin obrad tarnowskiej Rady miejskiej
Find objects similar to this one.
559.  Edition Regulamin służbowy organistów Diecezji Tarnowskiej
Find objects similar to this one.
560.  Edition Reise durch Polen, Russland, Schweden, und Dčanemark : mit historischen Nachrichten, und politischen Bemerkungen begleitet. Bd. 1 - Coxe, William (1747-1829)
Find objects similar to this one.
561.  Edition Reise durch Polen, Russland, Schweden, und Dčanemark : mit historischen Nachrichten, und politischen Bemerkungen begleitet. Bd. 2 - Coxe, William (1747-1829)
Find objects similar to this one.
562.  Edition Reise durch Polen, Russland, Schweden, und Dčanemark : mit historischen Nachrichten, und politischen Bemerkungen begleitet. Bd. 3 - Coxe, William (1747-1829)
Find objects similar to this one.
563.  Edition Rewers. Dotyczy ruchomości pałacu Sławuckiego, od słów: "Do dnia 18-go Michalskiego..."
Find objects similar to this one.
564.  Edition Rewers. Dotyczy ruchomości pałacu Sławuckiego, od słów: "Zegarek krągły ścienny"
Find objects similar to this one.
565.  Edition Rewers. Dotyczy wypożyczeń z biblioteki pałacowej, sporządzony dla: hr. Dzieduszyckiego - 3 tomy monografii rodu Sapiehów, dla p. Trębickiego - 3 tomy monografii Sapiehów i katalog rękopisów
Find objects similar to this one.
566.  Edition Rewers. Dotyczy wypożyczeń z biblioteki pałacowej (ze Sławuty), od słów: "Stosownie do polecenia" (z przeznaczeniem dla hr Stefana Potockiego)
Find objects similar to this one.
567.  Edition Rękopis łaciński
Find objects similar to this one.
568.  Edition Rocznice Tarnowa i regionu 2020 - Czosnyka, Mieczysław; Góra, Mariola
Find objects similar to this one.
569.  Group Publication Rocznik Tarnowski
Find objects similar to this one.
570.  Edition Rocznik Tarnowski : 1991/1992
Find objects similar to this one.
571.  Edition Rocznik Tarnowski : 1993
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>