polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

517.  Edition W 180 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza - Tarnowskie echa sprowadzenia zwłok Wieszcza do kraju w roku 1890 i pogrzebu w Krakowie. - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
518.  Edition Wappenbuch Des Heilingen Römischeb vnd allgemainer Christenheit in Europa insonderheit des Teutschen Keyserthumbs an vnd zugehörige Chur vnd Fürstenthumb auch Ertz vnd gemaine Bischoffe […] Daneben auch der Geistliche Stand als des Apostolischen Stuls zu Rom, Patriarchen, Cardinäl, Ertz vnd gemaine Bistumben in den Königreichen Franckreich, Hispanien, Engelland, Schottland, Schweden, Dennmarck, Polland […] Welches dann die Haiden vnd Türcken jämmerlich zuerrissen vnd mit der Christen höchsten nachtheil vnd schaden, heutiges tags inhendig haben - Schrot Martin (15...-1575/1576)
Find objects similar to this one.
519.  Edition Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku (1540-1571) - Pajewski, Janusz (1907-2003)
Find objects similar to this one.
520.  Group Publication Wiadomości Tarnowskie : Ilustrowany tygodnik polityczny, gospodarczy, społeczny i informacyjny
Find objects similar to this one.
521.  Edition Wielka i mała polityka Galicyi - Spektator, Walenty (1814-1878)
Find objects similar to this one.
522.  Edition Wieś Paczołtowice : (monografia) - Louis, Józef
Find objects similar to this one.
523.  Edition Więź : [nowele] - Sierp, Władysław
Find objects similar to this one.
524.  Edition Wincenty Pol i jego związki z Tarnowem - Skrzyńska Izabela. Oprac.
Find objects similar to this one.
525.  Edition Własność i służebnictwa w Galicyi - Wodzicki, Kazimierz (1816-1889)
Find objects similar to this one.
526.  Edition Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnowie w latach 1975-1992 : zarys - Rogowska, Zofia
Find objects similar to this one.
527.  Edition Wskazówki higjeniczne dla wycieczek; Harcerska wyprawa obozowa / Tadeusz Maresz ; Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera Męska - Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1939). Okręg Krakowski. Sekcja Lekarska.
Find objects similar to this one.
528.  Edition Wspomnienia z podróży : o muzeum narodowem polskim w Rapperswylu : o grobie Bolesława Śmiałego w Ossyaku - Górka, Jakub (1864-1917)
Find objects similar to this one.
529.  Edition Wspomnienie ułana z r. 1831 : napisane wierszem dowolnym - Hojdziński, Wojciech
Find objects similar to this one.
530.  Edition W starym grodzie Leliwitów - Moskal, Krzysztof
Find objects similar to this one.
531.  Edition Wystawa : "Józef Bem i jego czasy" - Sąsiadowicz, Maria (1948- ). Oprac.; Skrzyńska Izabela. Oprac.
Find objects similar to this one.
532.  Edition Wytyczne programowe pracy zastępów chłopców starszych : projekt - Sosnowski, Józef (1904-1975)
Find objects similar to this one.
533.  Edition Wzajemne uwarunkowania stosunków tarnowsko-włoskich i vice versa - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
534.  Edition Wzmianka archiwalna o Księdze Protokołów b. TOnZmT w Tarnowie - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
535.  Edition X. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnowie za rok szkolny 1912/13
Find objects similar to this one.
536.  Edition XIX-wieczne mosty na Wątoku w Tarnowie na linii Karola-Ludwika - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 28 Next >>>