polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

772.  Edition X. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnowie za rok szkolny 1912/13
Find objects similar to this one.
773.  Edition XIX-wieczne mosty na Wątoku w Tarnowie na linii Karola-Ludwika - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
774.  Edition XLIX Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie za rok administracyjny 1909/1910; 49 Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie za rok administracyjny 1909/1910
Find objects similar to this one.
775.  Edition Zabytki architektury sakralnej województwa tarnowskiego : zestawienie bibliograficzne - Stec, Joanna. Oprac.
Find objects similar to this one.
776.  Edition Zadania narodowej oświaty : wykład wygłoszony na uroczystym otwarciu powszechnych wykładów uniwersyteckich w Krakowie, dnia 1 grudnia 1903 - Milewski, Józef (1859 1916)
Find objects similar to this one.
777.  Edition Zadania Towarzystwa Szkoły Ludowej : wykład popularny, przeznaczony na uroczystości narodowe, zebrania inauguracyjne TSL i wiece oświatowe - Sikora, Wincenty (1878-1958)
Find objects similar to this one.
778.  Edition Założenie pełnej kolonji akademickiej w Tarnowie. Cz. 2; Założenie pełnej kolonii akademickiej w Tarnowie - Arvay, Wiktor (1877-1959)
Find objects similar to this one.
779.  Edition Zameczek świętej Kingi w Pieninach
Find objects similar to this one.
780.  Edition Zamek zawieprzycki : powieść historyczna - Bronikowski, Aleksander
Find objects similar to this one.
781.  Edition Zamknięcie rachunkowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Kolei Elektrycznej za rok 1942/43
Find objects similar to this one.
782.  Edition Zamknięcie rachunków Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Tarnowa : w siedmdziesiątym drugim roku swego istnienia
Find objects similar to this one.
783.  Edition Zapłata Zaciągnionego Adamowego ná náturę ludzką długu Przez Jezusa Chrystusa przy Męce swoiey Wypełniona : To iest Kazania o Męce Pańskiey, na passyach Piątkowych w Sámborze miane [...] - Serjewicz, Adrian
Find objects similar to this one.
784.  Edition Zaproszenie na uroczyste posiedze Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 1938 r. dla architekta Bronisława Kulki - Brodziński, Mieczysław (1985-1929)
Find objects similar to this one.
785.  Edition Zarys historii społecznej opieki nad zabytkami m. Tarnowa - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
786.  Edition Zawodna pamięć, czyli słów kilka na temat polichromii Juliana Krupskiego w katedrze tarnowskiej - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
787.  Edition Zawstydzenie Nowych Arianow Y Wzywanie Ich Do Pokvty, y wiáry Chrześćiáńskiey - Skarga, Piotr (1536-1612).
Find objects similar to this one.
788.  Edition Z bojów harcerskiego Baonu Wilna i kresów wschodnich - Kawalec, Tadeusz (1895-po 1981)
Find objects similar to this one.
789.  Edition Z dawnych dziejów Polski - Bielski, Seweryn
Find objects similar to this one.
790.  Edition Z dni grozy w Gorlicach : od 25 IX 1914 do 2 V 1915 - Świeykowski, Bronisław‏ ‎(1865-1956)‏
Find objects similar to this one.
791.  Edition Z dziejów firmy Gebethner i Wolff : 1857-1937 - Muszkowski, Jan (1882-1953). Oprac.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 41 Next >>>