polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

514.  Edition X. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnowie za rok szkolny 1912/13
Find objects similar to this one.
515.  Edition XIX-wieczne mosty na Wątoku w Tarnowie na linii Karola-Ludwika - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
516.  Edition Zadania narodowej oświaty : wykład wygłoszony na uroczystym otwarciu powszechnych wykładów uniwersyteckich w Krakowie, dnia 1 grudnia 1903 - Milewski, Józef (1859 1916)
Find objects similar to this one.
517.  Edition Zadania Towarzystwa Szkoły Ludowej : wykład popularny, przeznaczony na uroczystości narodowe, zebrania inauguracyjne TSL i wiece oświatowe - Sikora, Wincenty (1878-1958)
Find objects similar to this one.
518.  Edition Zameczek świętej Kingi w Pieninach
Find objects similar to this one.
519.  Edition Zamek zawieprzycki : powieść historyczna - Bronikowski, Aleksander
Find objects similar to this one.
520.  Edition Zamknięcie rachunkowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Kolei Elektrycznej za rok 1942/43
Find objects similar to this one.
521.  Edition Zamknięcie rachunków Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Tarnowa : w siedmdziesiątym drugim roku swego istnienia
Find objects similar to this one.
522.  Edition Zapłata Zaciągnionego Adamowego ná náturę ludzką długu Przez Jezusa Chrystusa przy Męce swoiey Wypełniona : To iest Kazania o Męce Pańskiey, na passyach Piątkowych w Sámborze miane [...] - Serjewicz, Adrian
Find objects similar to this one.
523.  Edition Zaproszenie na uroczyste posiedze Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 1938 r. dla architekta Bronisława Kulki - Brodziński, Mieczysław (1985-1929)
Find objects similar to this one.
524.  Edition Zarys historii społecznej opieki nad zabytkami m. Tarnowa - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
525.  Edition Zawodna pamięć, czyli słów kilka na temat polichromii Juliana Krupskiego w katedrze tarnowskiej - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
526.  Edition Zawstydzenie Nowych Arianwow Y Wzywanie Ich Do Pokvty, y wiáry Chrześćiáńskiey - Skarga, Piotr (1536-1612).
Find objects similar to this one.
527.  Edition Z bojów harcerskiego Baonu Wilna i kresów wschodnich - Kawalec, Tadeusz (1895-po 1981)
Find objects similar to this one.
528.  Edition Z dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie 1908-1968 : praca zbiorowa
Find objects similar to this one.
529.  Edition Zebranie Kazan Ná Wielką noc, Boże Narodzenie, Uroczystośći Nayświętszey Pánny, y niektorych Swiętych - Szembek, Stanisław (1650-1721).
Find objects similar to this one.
530.  Edition Związki kulturalne i inne Tarnowa z Francją (tytuł roboczy) - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
531.  Edition Związki rodzinne Artura Grottgera z m. Tarnowem i gen. Józefem Bemem - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
532.  Edition Żniwobranie z trudnego z zasiewu (25 rocznica śmierci Romana Brandstaettera) - Pytel, Jan Kanty (1928- )
Find objects similar to this one.
533.  Edition Życie codzienne w III Gimnazjum - Gryl, Witold (1919-2007)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 27 Next >>>