polski   English  

Statistics

Number of publications: 1516

Readers on-line: 98

Total number of users since Mar 1, 2010: 7204780

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Mar 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [879]
 2. książka [302]
 3. stary druk [129]
 4. rękopis [72]
 5. maszynopis [48]
 6. broszura [27]
 7. Dokument elektroniczny [19]
 8. dokumenty życia społecznego [7]
 9. druk ulotny [5]
 10. fotografie [4]
 11. pocztówki [3]
 12. nuty [2]
 13. wykład [1]
 14. rysunek [1]
 15. praca doktorska [1]
 16. notatka [1]
 17. mapa [1]
 18. grafika [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [92066]
 2. książka [67047]
 3. fotografie [26400]
 4. pocztówki [18871]
 5. stary druk [17572]
 6. maszynopis [14397]
 7. Dokument elektroniczny [10850]
 8. rękopis [6369]
 9. broszura [4910]
 10. dokumenty życia społecznego [567]
 11. wykład [537]
 12. nuty [224]
 13. rysunek [202]
 14. notatka [149]
 15. druk ulotny [55]
 16. praca doktorska [18]
 17. mapa [13]
 18. grafika [6]

More statistics...