polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1932, Zamknięcie rachunków Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Tarnowa : w siedmdziesiątym drugim roku swego istnienia
Results:
  • - Number of objects found:   19
    • Editions: 1
    • Publications: 18
View:
Simple | Expanded
1.  Iskra : korespondencya polityczna []
Accuracy: 63%
Keywords: czasopismo polityczne , czasopismo polskie , socjalizm , Tarnów (woj. małopolskie)
Find objects similar to this one.
2.  Głos Tarnowski. 1907 []
Accuracy: 63%
Keywords: czasopismo polskie , Tarnów (woj. małopolskie)
Find objects similar to this one.
3.  Bibliografia miasta Tarnowa []
Accuracy: 58%
Keywords: bibliografia terytorialna , czasopismo polskie , Tarnów (woj. małopolskie)
Find objects similar to this one.
4.  DjVu LXXIV Zamknięcie rachunków Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Tarnowa : za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1934 r. t. j. za siedemdziesiąty czwarty rok działalności 1934 []
Accuracy: 58%
Keywords: 20 w. , banki , kasy oszczędności , Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Tarnowa
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Płomień : korespondencya polityczna []
Accuracy: 56%
Keywords: czasopisma , Tarnów (woj. małopolskie)
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej. 1992 []
Accuracy: 53%
Keywords: czasopismo dla młodzieży , czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Kajet Artystyczno Kulturalny []
Accuracy: 53%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 2004 []
Accuracy: 53%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej []
Accuracy: 53%
Keywords: czasopismo dla młodzieży , czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 1999 []
Accuracy: 53%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>