polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Baronio, Cesare (1538-1607), 1609, Annales ecclesiastici. T. 12, Incipiens ab Anno Domini M.C [...] ad Annum MCLXXXXVIII [...]
Results:
  • - Number of objects found:   51
    • Editions: 10
    • Publications: 41
View:
Simple | Expanded
1.  Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 2004 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
2.  Igrasznik : magazyn prób literackich. 1996 []
Accuracy: 97%
Keywords: antologia , opowiadanie polskie , poezja polska
Find objects similar to this one.
3.  Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej. 1993 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopisma polskie , czasopismo dla młodzieży , czasopismo literackie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
4.  Kajet Artystyczno Kulturalny []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
5.  Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 1998 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
6.  Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 2000 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
7.  Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 2001 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
8.  Kajet Artystyczno Kulturalny : tudzież /nie/ użyteczny społecznie. 2002 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
9.  Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej. 1992 []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo dla młodzieży , czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
10.  Magazyn Autorów z Tarczą : próby literackie młodzieży szkolnej []
Accuracy: 97%
Keywords: czasopismo dla młodzieży , czasopismo literackie , czasopismo polskie , opowiadania i nowele , poezja
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>