polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Publication description

Marcina Kromera [...] O sprawach, dzieiach y wszystkich inszych potocznościach koronnych polskich ksiąg XXX : przez Marcina Błazowskiego z Błazowa wyraźnie na polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektóremi poniekąd utwierdzone, y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane

Opening only publication edition...